Loại xe và thời hạn bảo hành

Loại xe và thời giam bảo hành 3 năm

Loại xe được cung cấp bởi Honda Việt Nam và được bán từ các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Việt Nam ủy nhiệm.   

Chat với Nam Thành Honda