Bảng giá & Catalog

XE TAY GA

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
SH 125cc/150cc SH 125i - Phanh CBS   Tải catalog
SH 125i - Phanh ABS  
SH 150i - Phanh CBS  
SH 150i - Phanh ABS  
SH mode 125cc Phiên bản Tiêu chuẩn    
Phiên bản Cá tính  
Phiên bản Thời trang  
Air Blade 125cc Phiên bản Sơn Từ tính Cao cấp   Tải catalog
Phiên bản Cao cấp  
Phiên bản Thể thao  
Phiên bản Sơn mờ đặc biệt  
LEAD 125cc Phiên bản tiêu chuẩn   Tải catalog
Phiên bản cao cấp  
PCX 125cc Phiên bản Cao cấp   Tải catalog
Phiên bản Tiêu chuẩn  
VISION 110cc Phiên bản cao cấp   Tải catalog
Phiên bản thời trang  

 

XE SỐ

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
Wave RSX 110cc Phiên bản Phanh cơ, vành nan hoa   Tải catalog
Phanh đĩa vành nan hoa  
Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc  
Future 125cc Phiên bản Phun xăng điện tử, phanh đĩa, vành đúc   Tải catalog
Phiên bản Phun xăng điện tử, phanh đĩa, vành nan hoa  
Phiên bản chế hòa khí, phanh đĩa, vành nan hoa  
BLADE 110cc Phiên bản Thể thao: Phanh đĩa, vành đúc   Tải catalog
Phiên bản Tiêu chuẩn: Phanh đĩa, vành nan hoa  
Phiên bản Tiêu chuẩn: Phanh cơ, vành nan hoa  
Super Dream 110cc Màu sắc tiêu chuẩn   Tải catalog
Màu sắc khác  
Wave Alpha 100cc Wave Alpha 100cc   Tải catalog

XE CÔN TAY

Loại xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Catalog
WINNER 150cc Phiên bản thể thao    
Phiên bản cao cấp  
MSX 125cc MSX 125cc   Tải catalog

 

Chat với Nam Thành Honda